Politikker

Vedtægter
HIF: http://www.hadstenif.dk/om-klubben/vedtaegter-for-hadsten-if/
HSK: https://www.hadstensportsklub.dk/vedtaegter

Vision
Hadsten Håndbold skal være en klub der både kan rumme bredden og eliten, ungdommen og senior. Vi vil være Favrskovs foretrukne klub når det handler om talentarbejde, hvor vi vil skabe de bedste faciliteter for at børn, unge og voksne kan få udlevet deres potentiale. 
Vi skal være Øst- og Midtjyllands bedste 1. divisionsklub, men uden det tager noget fra det fantastiske arbejde der allerede foregår i vores store og velfungerende ungdomsafdeling. 

 

Mission

 

Værdier
- Fællesskab
- Hårdt arbejde
- Plads til alle
- Socialt liv
- Sammenhold