Hadsten Håndbold Koordineringsudvalg

Medlem af Hadsten Håndbold Udvalg
Allan Kjeldbjerg
Allan Kjeldbjerg
+4525680139
Formand i HIF
Brian Leth Hansen
Brian Leth Hansen
+4527641940
Formand i HSK
Jonas Hooge
Jonas Hooge
+4550456522
Formand i HSK - Håndbold
René Jensen
René Jensen
21428872
Kassér i HSK - Håndbold
Bjarne Frislev
Bjarne Frislev
+4561778370
Kassér i Hadsten Håndbold
Kristian Hedemand
Kristian Hedemand
+4525285969
Seniorudvalgsrepræsentant (HSK)
Anette Bundgaard
Anette Bundgaard
+4561411771
Børneudvalg (U4 - U8) - HIF
Helle Steen
Helle Steen
+4521250096
Børneudvalg (U4 - U8) - HSK
Malene Tang Stærk
Malene Tang Stærk
+4522242729
Medlem af Hadsten Håndbold Udvalg
Dorthe Miller
Dorthe Miller
+4552374469
Medlem af Hadsten Håndbold Udvalg
Henrik Knudsen
Henrik Knudsen
+4561632101
Medlem af Hadsten Håndbold Udvalg
Jesta Damgaard
Jesta Damgaard
+4541908002
Seniorudvalgsrepræsentant (HIF)
Lasse Christensen
Lasse Christensen
+4522202070

Hadsten Håndbold Udvalg (Ansvarlig U10 - U18)

Allan Kjeldbjerg
Allan Kjeldbjerg
+4525680139
Brian Leth Hansen
Brian Leth Hansen
+4527641940
Dorthe Miller
Dorthe Miller
+4552374469
Henrik Knudsen
Henrik Knudsen
+4561632101
Jesta Damgaard
Jesta Damgaard
+4541908002
Kristian Hedemand
Kristian Hedemand
+4525285969

Økonomiudvalget

Bjarne Frislev
Bjarne Frislev
+4561778370
Kristian Hedemand
Kristian Hedemand
+4525285969

Sponsor

Tanja Schmidt
Tanja Schmidt
+4528906623

Udstyr (Tape, harpiks osv.)

Flemming Mortensen
Flemming Mortensen
+4540825400