Indkaldelse til Generalforsamling

24. september 2019 06:08 , af Simon Olsen

Kære alle... 

Efter vi havde stiftende generalforsamling i Juni måned, har vi haft en midlertidig bestyrelse indtil førstkommende generalforsamling og den er nu fastlagt. 
Mandag d. 28/10 kl. 19:00 i vestjyskBANK Arena (i cafeen). 


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Ledelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af 3 medlemmer for 2 år i lige år
  6. Valg af 2 medlemmer for 2 år i ulige år
  7. Valg af 1 suppleant for 2 år i lige år
  8. Valg af 1 suppleant for 2 år i ulige år
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Indkomne forslag skal foreligge senest 3 uger inden afholdelse. - send til Hadstenhaandbold@gmail.com
Senest 14 dage før vil den endelig dagsorden blive fastlagt og lagt op på hjemmesiden. 

Vi ser frem til at se mange til den første generalforsamling.