Generalforsamling i HKIC

6. marts 2019 12:00 , af Simon Olsen

 

Generalforsamling Hadsten Kultur- og Idrætscenter

 

Den 26. marts kl. 19 i cafeteriaet i vestjyskBANK Arena

 

 

Dagsorden jf. vedtægter

 

  1. Valg af dirigent

 

  1. Valg af referent

 

  1. Valg af stemmetæller

 

  1. Formandens beretning

 

  1. Indkomne forslag

         - skal fremsendes seneste 8 dage før generalforsamlingen for at blive behandlet, til : hkichalbooking@gmail.com

 

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab

 

  1. Fremlæggelse af budget

 

  1. Forslag til kontingent

 

-                     Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er:

-                     Lars Persson

-                     Jane Stampe Christensen

-                     René Jensen

 

  1. Valg af revisor

 

  1. Evt.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen